Устойчиви форми в поезията. Записване на нови членове

Център за книгата, книжарница корпус 1
18 ноември, 16.30 ч.

Организатори:
департамент „Нова българистика“

Модератори:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов,
доц. д-р Емилия Дворянова

Първата сбирка на Клуба за академичната 2020/2021 ще бъде посветена на онези устойчиви форми в поезията, които и днес се ползват с доверие и популярност: сонет, хайку, алба, газела, рубаи, епитафия, лимерик, частушка. Защо Оскар Уайлд е избрал сонетната форма за стихотворението си „Сонет за избиването на християните в България”? Защо Джордж Бърнард Шоу е автор на лимерици? Какво е направил с албата Езра Паунд? Кои са майсторите на частушката? В епоха, когато и българската поезия познава тези жанрове, какво още можем да направим с тях?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име