За трета поредна година Нов български университет обявява Конкурс за нова пиеса’ 2019. Конкурсът се провежда с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Авторите ще имат възможност да разкрият възгледите и потенциала си в драматургична форма като работят по темата "Тайните". Право на участие във форума имат пълнолетни български и чуждестранни граждани, които могат да...
Ако искате да станете писател, преди всичко трябва да правите две неща: да четете много и да пишете много. Няма начин да ги заобиколите, поне аз не знам такъв. Няма преки пътища. Аз чета бавно, но на година успявам да изгълтам седемдесет-осемдесет книги, главно белетристика. Причините да чета не са професионални, просто ми доставя удоволствие. Човек разбира най-ясно какво не бива...
Йосип Новакович Обхватът от необходимите знания за писане се променя – в зависимост от произведението и според индивидуалността на писателя. Когато пишете, никога не забравяйте да определите до каква степен трябва да познавате суровия материал, от който изграждате произведението. Ако постоянно възпроизвеждате събитията, за които си спомняте, колкото се може по-правдиво и не чувствате порив нещо да измислите, да подсилите...
В конкурса могат да участват хумористични и сатирични разкази от български автори, изпратени до редакцията на в. „Стършел” и публикувани на неговите страници в течение на календарната година. Разказите не трябва да бъдат по-дълги от четири стандартни машинописни страници (1100 думи или 7000 знака). Можете да ги изпращате на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4 в. „Стършел”, за конкурса „Чудомир” или по електронна...
Първата среща на Клуба по творческо писане е на 14 ноември 2018 г. (сряда) в Центъра за книгата на НБУ от 16.30 ч. Вход свободен!

Клуб по творческо писане на НБУ

Клубът по творческо писане на НБУ предоставя среда за интензивно творческо общуване между автори на поезия и проза – студенти и кандидат-студенти, преподаватели и служители в НБУ, предлага ефективни лабораторни упражнения и редакторски практики, привлича водещи български поети и белетристи като гост-преподаватели, организира публични литературни четения и спектакли.

Клубът е инициатива на Центъра за книгата на НБУ и департамент „Нова българистика“.

Модератори и главни консултанти са доц. Пламен Дойнов, д.н., поет, драматург и критик, доц. д-р Йордан Ефтимов, поет и критик, и доц. д-р Емилия Дворянова, белетрист и философ.